YÖNETİM KURULU

BAŞKAN
Rifat KARABUCAK
Genel Sekreter
M. Yaşar ÖZEKENCİ
Sayman
A. Yasin MİLLİ
BAŞKAN YARDIMCISI
İlker ATEŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
Remziye KARABUCAK
Yönetim Kurulu Üyesi
Sıdıka Arıkoğlu ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim TEKİN